Vrt uživanja ili prokleta avlija

Vrt uživanja ili prokleta avlija

Skica za instalaciju sa poljem psenice, elektricnom ogradom, nadzornom kamerom i otpadom.

’’Vrt uživanja ili prokleta avlija’’ je prikaz jedne distopije ka kojoj svet već hrli, suočavajući se sa prvim znacima klimatskih promena, dok katastrofalne posledice tek čekaju čovečanstvo u vrlo bliskoj budućnosti. Dok se bavi pitanjima ekologije, ovaj projekat zadire i u surove društvene odnose.

Triptih ‘’Eko-finansijska segregacija’’ baziran je na narativu koji govori o vremenu nakon klimatskih promena i pošasti korone.  Ove dve pojave se povezuju kao one kojima se manipuliše zarad kapitala i moći. Da bi ljudska bića postala otpornija ili kao izgovor za uspostavljanje novog društvenog poretka i trajnu genetsku promenu kojom će ljudi i fizički početi da se razlikuju, ukrštaju se sa životinjama: najbogatiji sa veprovima; stalež koji opslužuje bogate sa pacovima; a najsiromašniji sloj sa bubašvabama. Ljudi-divlje svinje se na crtežima nalaze na zlatnoj podlozi koja simboliše njihovu ekonomsku nadmoć, ljudi-pacovi koji za njih rade su na manje vrednoj bakarnoj podlozi, dok su ljudi-bubašvabe na crvenoj, jer oni ne poseduju ništa materijalno, osim sopstvenog tela, odnosno krvi. Crtež ‘’Dezinsekcija’’ govori o surovom eliminisanju onih koji su višak. ‘’Deratizacija’’ prikazuje redukovanje vojnika, ljudi-pacova. Iako bliži eliti od ljudi-bubašvaba, lako su zamenljivi ukoliko iz bilo kog razloga moćnici odluče da ih ’’ukinu’’. ’’Hoarder King’’ je prikaz gramzive post-komnzumerističke finansijske elite koja pohlepno grabi sve do čega može da se domogne pretvorivši se u ’’hoardera’’, kolekcionara đubreta.

Zagađena zemlja je predstavljena otpadom, dok deo sa pšenicom i okružen električnom ogradom i sa nadzornom kamerom, upućuje na nove društvene podele i borbe oko preostalih, strogo čuvanih resursa i teritorija adekvatnih za život. Prema Slavoju Žižeku, oni koji su suštinski odgovorni za stvaranje devastiranog i zagađenog sveta, beže od svega lošeg što su napravili, živeći u ograđenim zajednicama, hraneći se organskim proizvodima i provodeći odmore u rezervatima prirode.

Puštajući, kao deo instalacije, zvuke prirode i frekvenciju Zemlje, tzv. OM, naglašava se da je hiperpotrošačko društvo, u svojoj poslednjoj fazi, prešlo sa kupovine proizvoda na kupovinu mladosti lepote, zdravlja i duhovnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EnglishSerbia