Umetnička izjava

U svom radu izražavam se kroz različite medije, a to su prvenstveno slika, crtež i video. Stilski nadrealni i figurativni, nekada na granici naučne-fantastike, radovi su ujedno angažovani kroz društvenu kritiku različitih savremenih fenomena. Socijalna pitanja kojih sam se dotakla u poslednjim projektima uključuju klasne i rodne nepravde, eksploatacije ljudi i životinja, krize i pandemije, probleme ekologije i genetskog inženjeringa. Junaci mojih radova često su žrtve represivnog sistema i duboko problematičnih međuljudskih odnosa. U poslednja tri ciklusa bavim se temom posthumanizma, sa fokusom na ljudske himere, ljude genetički ukrštane sa životinjama. Brišući granicu između prirodnog i veštačkog, ova transgenična bića preispituju samu ljudskost.

EnglishSerbia