Umetnik u gladovanju

UMETNIK

Ovo ne može biti umetnost

Ovo ne može biti umetnost, 10′ 16”, 2021 

Umetnik u gladovanju

‘’Umetnik u gladovanju’’ nazvan po istoimenom delu Franca Kafke, je rad koji je namenski rađen za izložbu ‘Neću može hoću mora’ koja aludira na član 64a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim se predviđa da lokalne samouprave mogu ali ne moraju samostalnim umetnicima da plate doprinose. Umetnik je tu predstavljen kao beskućnik, prosjak, socijalni slučaj, marginalac. On na slikarskom platnu ima escajg i posudu koja ujedno liči i na tanjir i na prosjačku posudu za skupljanje novca. Njegove šake takođe deluju kao traži milostinju.

‘‘Umetnik u nestajanju’’ je video rad koji preispituje poziciju kako umetnika tako i same umetnosti u srpskom društvu. Društvo koje umetnike vidi kao bespoličare i gubitnike, koje ne vrednuje umetnički rad, je ono koje ih gura na društvenu marginu, koje ih čini nevidljivim i koje ih, u mnogim slučajevim, primorava da odustanu od bavljenja umetnošću.

Umetnik u nestajanju

Umetnik u nestajanju, 1′ 45”, 2019
 
 
 
 
 
EnglishSerbia