Nova segregacija

nova Segregacija

Corona game, 2′ 47”, 2020

 

Nova segregacija

Projekat ‘’Nova segregacija’’ bavi se temom posthumanizma, preispitujući same granice ljudskosti. Inspirisan je klimatskim promenama, virusom korone, kao i društvenim događajima na globalnom  planu koji prate pojavu pandemije.

Strah i panika od ljudskog kontakta, neispitane bolesti, nemaštine, gladi i neizvesnosti, kao i sumnja u poreklo virusa, u razloge cenzurisanih sadržajana na interenetu i potencijalno skrivenih agendi, predstavljeni su u slikama ‘’Strah’’, ‘’Lockdown’’ i ‘’Janus quarantinus’’. Rimski bog Janus prikazivan sa dva lica i ovnovskim rogovima, bio je bog početka i kraja svih stvari, zaštitnik vrata i ulaza. Zatvorena vrata Janusovog hrama označavala su period mira u rimskom carstvu, dok u kontekstu slike, ona aludiraju na karantin usled pandemije, sa sloganom: ‘’Stay home’’,  ali i znakom pitanja koji izražava bojazan u ispravnost takve odluke zbog koje su milioni ljudi ostali bez poslova. Upravo time, pandemija doprinosi da srednji stalež ubrzano nestaje, milijarderi postaju još bogatiji, dok siromašni sloj još više siromaši.

Ovo društveno raslojavanje prikazano je u formi fantastike u triptihu ‘’Segregacija/Čovek-vepar/Čovek-pacov/Čovek-bubašvaba’’. Radi opstanka u novim uslovima, nastalim usled klimatskih promena i nakon pošasti virusa korone, ljudska bića se, u skladu sa ekonomskim statusom, ukrštaju sa tri najotpornije životinje: najbogatiji sa veprovima, srednji stalež sa pacovima, a najsiromašniji sloj sa bubašvabama. Životinje su ovde izabrane i simbolički, pa tako divlja svinja aludira i na Orvelovu Životinjsku farmu i suštinski, daleko je manje otporna od bubašvabe. Ovi novonastali post-biološki subjekti, brišu granice između prirode i kulture, čoveka i mašine.

Nastavak triptiha su slike koje predstavljaju surove odnose između novih društvenih klasa. Na slici ‘’Božićni selfi’’ prikazana je  srećna porodica srednjeg staleža ljudi-pacova koja se fotografise ispred božićnog uličnog ukrasa, dok čovek-bubašvaba, u dugom planu leži mrtav. Na slici ‘’Celebrity’’, zbog surevnjivosti i rivalstva, filmska diva biva upucana na dodeli Oskara. Slika ‘’Prva bračna noć’’ govori o zlostavljanju.

Video-animacija ‘’Corona game’’ je kritika čitavog jednog sistema u kome se svi mi nalazimo kao u igrici i na koji nemamo nikakav uticaj, pa otuda i to da ona nije interaktivna. Bubašvaba simboliše običnog čoveka koji se našao u igrici ne znajući ni zašto je tu, ni ko igra igricu.

 

 

 

 

EnglishSerbia