Video

Umetnik u nestajanju, 1′ 45”, 2019.
 
Shutting down, 4′ 19”, 2018.
 
Politički korektan napitak slobode, 6′ 33”, 2018.
 

ID, 2′ 40”, 2015.

Coping with hysteria, 6′ 27”, 2017.

Idealna žena, 5′ 46”, 2016.

Cat-Woman, 10′ 31”, 2014.

Na putu za bračne vode, 16′ 42”, 2014.

Abject, 15′ 32”, 2012.

Apologija turbo folka, 19′ 5”, 2009.

Anubisova mumifikacija, 6′ 45”, 2009.

Šizoidni san o telu, 5′ 25”, 2006.

EnglishSerbia