Venerin krik

Iz davne prošlosti, iz mraka koji obavija period srednjeg veka, sa visoke kule jedne davno sazidane gotičke katedrale dopire krik. Probija se kroz vekove, seče vreme, okrzne sadašnjost i nastavi da putuje još dalje sa punim intenzitetom. Još uvek se čuje taj jezivi eho urlika neke ptice, mitološkog čudovišta ili žene. Možda je to i vapaj veštice osuđene na smrt koja se okamenila i ostala da posmatra vreme sa vrha kule. Otelovljena u skulpturi u kojoj je bila zarobljena čekala je verovatno pogodan trenutak da se oslobodi, zamahne krilima i poleti uz stravični krik!

Jana Stojaković