S&M domaćica

Činjenica је da je ženski rod, hiljadama godina, u svim delovima sveta, na različite načine bio omalovažavan, ugnjetavan i izrabljivan. Тokom vekova se ženska pozicija ne menja bitno, sve do trenutka kada sama žena rešava da makar uzdrma predstavu o muškoj superiornosti, kao univerzalnom zakonu kulture.

Iako, u svojoj ljudskoj suštini, oba pola poseduju i karakteristike onog drugog, tj. u isti mah su i aktivna i pasivna, agresivna i poslušna, muževna i ženstvena, kroz istoriju, muškarci su mogli da se prepuste svojim aktivnim, agresivnim i dominirajućim porivima do te mere da su žene, popuštajući, ili pak, bivajući naterane na popuštanje, poslušnost i pokornost, postale žrtve.

Od trenutka kada je period matrijarhata završen, pa sve do prvog talasa feminizma u 19. veku, žene su konstantno bile one „druge“, marginalizovane, zatvorene unutar doma, bez mogućnosti da se školuju ili budu uključene u socijalna i politička zbivanja. Ophrvane pasivnošću, zamorene sopstvenom pokornošću, zatvorene u svoj status inferiornosti, žene su tek u skorijoj istoriji uvidele da bi potiskivanje njihovih želja i ambicija moglo konačno da prestane. Ovo sticanje svesti kod zapadnjačkih žena, označilo je početak jedne nove borbe za promene, u do tada, krutim socijalnim ulogama. Nažalost, još uvek smo svedoci surovosti i nasilja koje žene podnose čak i u onim najliberalnijim zemljama.

Seksualno nasilje je oduvek služilo kao sredstvo kontrole, čime je održavan društveni poredak zasnovan na neravnoteži moći između polova, privilegijama i dominaciji muškaraca.

Junakinja fotografija je mlada žena zavodljivog izgleda, koja u različitim kostimima (od francuske sobarice - seks simbola do s&m kostima - žrtve) obavlja kućne poslove. Pažljiviji pogled otkriva tragove udaraca, modrice, podlive i druge znake nasilja, neuspešno prekrivene slojevima šminke. Reč je o sistematskom i dugotrajnom nasilju koje žena, na kraju, odluči da prekine, na jedini mogući način – ubistvom nasilnika.