Preobražaj

„...“Šta se to sa mnom desilo?”- pomisli on. To nije bio san…”

F.K. Preobražaj