Doktor kuge

Mesečeva svetlost razbija zgusnuti mrak u kome se skrivaju tela što trunu. Sa svakim udahom sve su bliža smrti; ona se bore i prepustaju istovremeno, sve su slabija ali sve više znaju o svom moćnom neprijatelju. Ponekad čak i pomisle da bi mu se možda trebalo pokoriti. Smrt se ne skriva u mraku niti je svetlost može obznaniti. Nevidljiva, smrtonosna informacija- virus, kači se za telesne ljušture i usisava duše. U delirijumu raspadanja oni zaraženi tonu u mrak sopstvenog stomaka ili majčine utrobe od koje je sve krenulo. Ostaje samo velika, crna praznina.

Jana Stojaković