Fundamentalistička beba

San: o7.o7.2oo5.

Vidim bebu za koju znam da nosi moje ime ali to nisam ja. Ona je dete nekog para iz Njujorka i još jedne žene. Još nešto je tu čudno; beba polako počinje da se deformiše dok joj usta dobijaju oblik anusa. U sledećem momentu, ona nestaje a na tom mestu se pojavljuje kutija od pice, koja ima šiljke i povezana je sa nestlom bebom, pupčanom vrpcom. Po kutiji gamižu minijaturne iguane, gušteri i izumrli reptili. Tada shvatam da je beba bila bomba koju su postavili islamski fundamentalisti a njen nestanak, zapravo je bila nečujna eksplozija.

Jana Stojaković