Anubisova mumifikacija

"Anubisova mumifikacija" je video koji upućuje na priču o identitetu, socijalnim ulogama, etičkim I estetičkim normama. Otpor prema predeterminasanim društvenim normama I institucijama moći je u ovom radu izražen kroz sukob lekara I pacijenata.

Žozefina I Lili, dva pacijenta u lancima, zatvorena u azilu, su otelovljenje čistog ludila, prema Fukou (Psihijatrijska moć, Michael Foucault), otrovanog stanja budnosti. One su delirijum koji realnost čini nadrealnom. Lekar, kao reprezent "zdravog" društva i kao "sveštenik" koji vrši preobraćenje, jedini može da svoju moć suprotstavi bolesti. A da li se od ludila može ozdraviti? Azilske metode elektrošokova, lobotomije, brisanja svake opasne misli, ubijanja svake želje koja nije propisana i koja remeti strogo utvrđen poredak, jedini su načini da se ludilo stavi pod kontrolu.

Ova dva bizarna stvorenja umiru u saobraćajnoj nesreći dok ih, istovremeno, lekari ubijaju smrtonosnim inekcijama. Ipak ovaj groteskni par neće zaista biti usmrćen, niti će se do kraja osloboditi ludila. Tela Žozefine i Lili mumificira i vraća u život ljudski skelet sa glavom Šakala, Bog mrtvih, Anubis.

Jana Stojaković