Superheroj u doba kapitalizma

Superheroj u doba kapitalizma je slika koja prikazuje figuru čoveka u crnom, sjajnom kostimu od lateksa, sa crvenim plaštom, koji na prvi pogled podseća na superheroja. Kućne papuče, kao i lanac kojim je vezan za televizor, upućuju pre na adiktivnu, nego na herojsku personu. Iako lateks kostim i lanci takođe asociraju i na s&m praksu, pažljiviji pogled otkriva da ovaj čovek sa stomačićem, nije nikakav heroj, već žrtva sistema - slep, gluv, nem i seksualno inhibiran. Na kostimu su uši Miki mausa (Mickey Mouse) koji, u ovom radu, predstavlja zlog, slepog miša vampira, večito zeljnog krvi tj.bogatstva. On je simbol pohlepnog čoveka kapitalističkog sistema, u stalnoj trci za zgrtanjem novca (rat race - trka pacova).